Varaus- ja maksuehdot

Varaus- ja maksuehdot:
Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen.
Varaajan tulee olla täysivaltainen.

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun jossa eräpäivä 1kk ennen saapumista. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus!

Erä-Katiskolla on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä.
Mikäli varauksen alkuun on alle 21 vrk, maksu tulee suorittaa kokonaisuudessaan heti varauksen yhteydessä saadulle tilille.

Peruutukset:
Peruutuksen voi tehdä sähköpostilla, tekstiviestillä tai puhelimitse.
Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:
28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan huvilan koko vuokra vähennettynä peruutusmaksulla 20€, myöhemmin kuin 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista veloitetaan 50% kokonaisummasta, myöhemmin kuin 14vrk ennen vuokra-ajan alkamista veloitetaan koko vuokra.
Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas tai hänen lähiomaisensa äkillisesti sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakas on oikeutettu saamaan rahansa takaisin lukuunottamatta peruutuskuluja 20€. Peruutus on tehtävä välittömästi. Peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys. Lomajankohdan muuttaminen on mahdollista ilman erillistä veloitusta viimeistään 14vrk ennen loman alkua.

Erä-Katiskon oikeus perua varaus:
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, tai Erä-Katiskosta riippumaton este (esim. palo-tai vesivahinko), voi Erä-Katisko perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan on Erä-Katisko oikeus perua varaus.

Avaimen luovutus:
Lomakohteen avain luovutetaan asiakkaalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle ennen vuokra-ajan alkamista, puhelimitse ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Avaimenluovuttajalla on oikeus periä avaimen katoamisesta aiheutuneet kulut (esim. lukkojen uudelleensarjoituksen ja uudet avaimet). Avaimet tulee jättää lähtöpäivänä sovittuun paikkaan sekä huolehtia, että kiinteistö on lukittu ja ikkunat ovat kiinni.

Oleskelu lomakohteessa:
Mökki on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00, ellei varausta tehdessä ole muuta sovittu. Viikonloppuvarauksissa mökki on käytettävissä perjantai-iltapäivästä klo 16.00 sunnuntai-iltaan klo 22.00 saakka.

Mökin siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse, ellei toisin ole sovittu (sähköposti). Mikäli varauksen päättyessä huvilaa ei ole jätetty siistiksi tai siivous on puutteellista, on Erä-Katiskolla oikeus periä vähintään 170€ siivousmaksu tai siivouksesta aiheutuvat muut kulut.

Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Korjaa lemmikkisi jätökset pihaympäristöstä. Asiakas on vastuussa lemmikkieläinten aiheuttamista vahingoista, esimerkiksi ylimääräisestä siivouksesta. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Mikäli huoneistossa on tupakoitu, veloitamme 170eur siivousmaksun.

Valitukset:
Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan kohteen omistajalle.(+358(0)50-359 3839)