Retkeily- ja luontokohteet

Erä-Katiskon lähistöllä ei ole juuri merkittyjä reitistöjä vaan retkeily ja vaellus on pääosin omatoimista metsäsuunnistusta. Läheisen Ylä-Katiskojärven rannalla (3km Erä-Katiskolta) on kota.

Raajärvellä (17km), Ravintola Mainarin pihasta lähtee geologinen luontopolku. http://www.visitkemijarvi.fi/fi/aktiviteetit/patikointi-luonto/geologinen_luontopolku/

Kellkkareittien pohjat ovat kuljettavissa jalkaisin ja osin maastopyörillä kesäaikaan.
Alueeella on runsaasti metsäautoteitä jotka ovat erinomaisia maastopyöräreittejä.
Talvisaikaan tienpohjat ja kelkkaurat ovat hyvin hiihdettävissä.

Kelkkaurat ja muut merkityt reitit löytyy helpoiten https://www.retkikartta.fi/

Rovaniemen puolella Herakairan natura alue
http://www.luontoon.fi/herankaira

Erä-Katiskon alueella on hyvä mahdollisuus lintujen tarkkailluun mm. maakotka, kalasääski.
Lahialueilla on hyvinä vuosina runsaasti hillaa, mustikkaa, puolukkaa ja karpaloja.

"Naapuri"

”Naapuri”