Metsästys

Erä-Katiskoa ympäröivät yli 100000ha valtion metsäalueet (Kemijärvi/Rovaniemi)
Metsähallituksen pienriistalupa-alueet: 3602 Kemijärvi, 2616 Herankaira (Rovaniemi)
Hirvenmetsästyslupa-alueet: 8170 Naarma-Raajärvi sekä 8172 Saarivaara-Liekko (Kemijärvi), 8233 Ylä-Kemijoki-Kulus (Rovaniemi)

Alueella on hyvä kanalintu- ja jäniskanta, metsät ovat pääasiassa nuorehkoja talousmetsiä. Valtalajina kanalinnuista ovat teeri ja metso.

Järvet ovat pääasiassa karuhkoja, joten vesilinnusto ei ole kovin runsas, muutamia rehevämpiä sorsalinnuille sopivia järviä toki myös löytyy.
Hanhi pesii toisinaan lähialueilla, mutta on pääasiassa muuttomatkojen pysähtyjä.

Hirviä alueella on kohtuullisesti, ja valtionmaat ovat laajat, joten pyyntialuetta riittää.

Suurpedoista karhuja asustaa laajalla erämaaalueella useita yksilöitä. . Sekä Rovaniemi, että Kemijärvi kuuluvat läntisen poronhoitoalueen kiintiöön.

Omistajan kautta kanalintujen ja jäniksenmetsästys on mahdollista myös Luusuan Erämiehet (13000ha) vuokramailla.